Politica de confidentialitate

1. Introducere

Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, in ce scop, modul în care le  folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

2. Operatorul datelor dvs.

SC Lifetech Solutions SRL (cu sediul in Gilau, judet Cluj) avand cod de identificare fiscala RO 31669880, fiind inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca sub nr. J12/1653/2003) colecteaza şi prelucreaza mai multe categorii de date personale ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.Contextul legislativ Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau in legatura cu activitatea noastra, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pe care il puteti contacta in legatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta responsabilul cu protectia datelor este: office@domino.ro

4. Aplicabilitate

Prezenta politica de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Lifetech Solutions SRL, aceste persoane putand fi:

5. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

6. Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

6.1 Informatii personale pe care ni le oferiti:

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

A. Date colectate pe site-urile Lifetech Solutions SRL.:

B. Date colectate in cadrul concursurilor/ promotiilor/ evenimentelor Lifetech Solutions SRL.

Datele pe care le prelucrăm pot include: nume și prenume, adresă, date din cartea de identitate, CNP, număr de telefon, adresă de e-mail, descriere personală, vârstă, data nașterii, sexul, imaginea, vocea, informatii oferite in mod voluntar privind viata privata, precum și alte informații, după caz.

C. Contacte profesionale ale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajatilor partenerilor, clientilor, furnizorilor de servici, colectate de Lifetech Solutions SRL in desfasurarea obiectului de activitate. In concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire functie, numar de telefon, adresa de email.

D. Date cu caracter personal cuprinse in Curriculum Vitae, depuse de candidati in considerarea anunturilor de recrutare aleLifetech Solutions SRL, precum si datele angajatilor Operatorului, inclusiv datele referitoare la datele referitoare la nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, starea civila, cod numeric personal, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon si altele, potrivit cerintelor Legislatiei muncii.

E. Alte informatii pe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate, precum si orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.

6.2. Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.

In functie de datele si scopurile colectarii, va puteti bucura de acest site sau de o parte din serviciile oferite de Operator, fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs sau puteti sa introduceti numai cantitatea minima de informatii. Cu toate acestea, unele informatii personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru sa va poata furniza serviciile pe care le-ati achizitionat sau le-ati solicitat si sa va autentificati, astfel incat sa stim ca sunteti dvs. si nu altcineva. Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul exprimat pentru comunicarile comerciale.

7. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site si/sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.1 sau din surse publice vor fi utilizate in scopurile specificate in aceasta Politica de confidentialitate. In functie de relatiile pe care le avem sau dorim sa le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale in urmatoarele scopuri:

Totodata, daca sunteti vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri si semnalizatoare web adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referinta, durata vizitei, fisierele log, interactiunile cu site-ul nostru web si cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. in conformitate cu aceasta Politica de confidentialitate, informatiile pe care le-ati furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achizitionate (valoarea, data, surse de date, note si remarci) pentru a efectua cercetari de marketing si pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicarii noastre de marketing si pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activitati de marketing, pentru a pregati analiza noastra de business, pentru a personaliza serviciile si comunicarile pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorasi sau a unor produse si servicii similare.

De asemenea, daca sunteti abonatul nostru la newsletter, puteti primi materialele noastre de marketing, va putem procesa datele personale pe care ni le-ati furnizat pentru a distribui materiale promotionale, putem face anunturi despre adaugiri si modificari privind serviciile noastre, putem personaliza acest site si comunicarea noastra de marketing pentru dvs., va putem trimite notificari prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de stiri si revistele noastre de e-mail (ne puteti informa in orice moment daca nu mai sunteti interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicari de marketing referitoare la activitatea noastra despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

8. Temeiurile legale de prelucrare a datelor

a) Executarea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR)

Datele personale ale angajatilor, clientilor, potențialilor clienți, furnizori, colaboratori in baza contractelor privind cesiunea drepturilor de autor, parteneri si altii asemenea, pot fi procesate în scopul de a încheia, de a executa și de a finaliza un contract. În acest sens, prelucrarea este necesară:

b) Consimtamant (art.6 alin. (1) lit. a din GDPR) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal speciale, pentru profilare, pentru participarea la analize de piață/sondaje, pentru comunicarea cu persoana vizata in scopuri de marketing.

În toate cazurile în care prelucrarea se va efectua în baza interesului nostru legitim în furnizarea serviciilor decurgând din domeniul nostru specific de activitate.

9. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Va putem partaja datele cu caracter personal in următoarele împrejurări si catre urmatorii destinatari:

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

10. Transferul datelor cu caracter personal

Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si pot ajunge si in afara Spatiului Economic European, in functie de scopul prelucrarii. Lifetech Solutions SRL va aplica garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai in conformitate cu relatia dvs.

Cu Lifetech Solutions SRL si cu practicile descrise in aceasta Politica de confidentialitate. Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

11. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate, dupa cum urmeaza:

a. Dreptul la informare si de acces la datele dvs, ceea ce inseamna ca puteti solicita o confirmare din partea operatorului daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum si la informati privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

b. Dreptul de interventie asupra datelor, constand in posibilitatea de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a dateor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realitatii.

d. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor care va privesc, in anumite circumstante, precum:

(i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal;
(iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dvs., iar acesta a fost retras.

e. Dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce inseamna ca atunci cand este fezabil din punct de vedere tehnic,,vom putea - la cererea dvs.- sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise.

g. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în careva aflati. Totodată aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de catre Operator.

h. Alte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie:

In vederea exercitarii drepturilor mentionate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisa, semnata si datata, prin posta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor office@domino.ro. Persoana vizată va primi un răspuns încel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile de la primirea acesteia.

În afară de drepturile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către Lifetech Solutions SRL, în care vor arăta solicitarea, motivul nemulţumirii sau/şi drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate sau vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator.

Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

12. Pastrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de catre Lifetech Solutions SRL pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat si Lifetech Solutions SRL nu mai are obligația legala de a continua sa stocheze datele respective. Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

13. Prelucrarea datelor minorilor

Lifetech Solutions SRL acorda o importanta deosebita protectiei datelor cu caracter personal apartinand minorilor. Datele minorilor care au mai puţin de 16 ani, nu vor fi prelucrate in lipsa acordului obtinut in prealabil de la părinţi sau reprezentantul legal. In acest sens, Lifetech Solutions SRL isi rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica daca persoana a implinit varsta minima necesara pentru a isi exprima propriul consimtamant sau pentru verificarea faptului daca persoana care exprima consimtamantul in numele minorului este titularul raspunderii parintesti.

14. Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative. Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu.

Restrictionam accesul la datele dvs.personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dvs. Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina si pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere in conformitate cu politica noastra privind incalcarea datelor cu caracter personal. In cazul in care se constata ca scurgerea poate duce la vatamari fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, frauda sau pierdere financiara), va vom contacta fara intarzieri nejustificate, cu exceptia cazului in care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate in deplina cooperare cu Autoritatea competenta de supraveghere.

15. Modificari ale politicii privind confidentialitatea

Este posibil sa actualizam din cand in cand acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, este posibil ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest  document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile noastre. Dispozitiile continute in prezentul document inlocuiesc toate anunturile sau declaratiile anterioare privind practicile noastre de confidentialitate si termenii si conditiile care guverneaza utilizarea acestui site web.

16. Site-urile terte parti

Acest site poate include hyperlinkuri si detalii despre site-urile web ale unor terte parti. Nu avem niciun control si nu suntem responsabili pentru politicile si practicile de confidentialitate ale unor terte parti.

17. Despre cookie-uri

Asa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile acestora.

Acest site utilizeaza, de asemenea, cookie-uri.

18. Securitatea site-ului

Nu putem garanta ca transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. In consecinta, nu putem asigura sau garanta securitatea informatiilor pe care le transmiteti si intelegeti ca orice informatie pe care o transferati catre Lifetech Solutions SRL se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, Operatorul foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem constienti ca pot aparea incidente de utilizare gresita sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. In aceste situatii, obiectivele noastre sunt sa ne miscam repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili functionalitatea corespunzatoare si pentru a minimiza neplacerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, Lifetech Solutions SRL va notifica autoritatile competente despre aceste incidente de utilizare incorecta sau incursiune neautorizata pe site-urile sale.

19. Intrebari, nelamuriri, reclamatii

Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati drepturile sau aveti nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia datelor la office@domino.ro

Totodata, ne puteti trimite o solicitare in acest sens si in format scriptic, la adresa sediului societatii, utilizand modelul de cerere pus la dispozitie de Operator în atașamentul acestui document.

Pentru a va actualiza sau a corecta datele dvs. personale, va rugam sa contactati responsabilul pentru protectia datelor la office@domino.ro