Termeni si Conditii Domino.ro

 

Acest set de termeni si conditii guverneaza raporturile dintre SC Lifetech Solutions SRL, Localitatea Gilau, Judetul Cluj, RO31669880 denumita in continuare Domino.ro si persoanele care utilizeaza platforma domino.ro sau alte servicii oferite de societate denumite in continuare Proprietar sau Client.

Domino.ro este o platforma de publicitate imobiliara destinata persoanelor fizice si juridice care doresc sa vanda sau sa inchirieze un imobil. Totodata ofera consiliere in vederea achizitionarii sau inchrierii unuia sau mai multor imobile catre persoane fizice sau juridice exceptand persoanele care desfasoara activitati de intermediere sau publicitate imobiliara. Colaboratorii agreati printr-un contract de colaborare sunt exceptati de la aceasta clauza.

Accesarea si utilizarea platformei domino.ro se poate face doar in conformitate cu acest set de termeni si conditii, care includ si politica de confidentialitate a datelor si politica privind cookies.

Pentru utilizarea servicilor, putem solicita utilizatorului sa isi exprime acordul cu privire la acest set de termeni si conditii printr-o actiune specifica, care are semnificatia unui consimtamant neechivoc (e.g. bifarea casutei specifice "am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile Domino.ro").

Bifand o anumita casuta, utilizatorul:

a) isi da acordul, in mod expres, sa respecte toate clauzele din acest set de termeni si conditii, precum si orice alti termeni si conditii specifice aplicabile serviciilor;

b) ia la cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform politicii de confidentialitate, care este parte integranta din acest set de termeni si conditii

Pentru a asigura respectarea conditiilor de acces si utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie sa verifice la momentul fiecarei accesari a Platformei Domino.ro termenii si conditiile de utilizare. Chiar daca omiteti sa analizati termenii si conditiile, dar utilizati Domino.ro sau Aplicatia Domino.ro, vom considera ca ati acceptat acest set de Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestora).

Daca nu sunteti de acord cu prevederile din acest set Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati, sau dupa caz, sa incetati utilizarea Platformei Domino.ro sau a Serviciilor oferite de aceasta, dupa caz.

1. DEFINIȚII

În plus față de termenii definiți în altă parte în acest Contract, definițiile următoare se aplică pe întreg cuprinsul acestui Contract, cu excepția cazului în care se exprimă o intenție contrară:

2. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI / CLIENTULUI

2.1 Informații despre Proprietate

 

2.1.1 Informațiile furnizate de către Proprietar în vederea includerii pe Platforme trebuie să includă informații referitoare la Proprietate (inclusiv imagini, fotografii și descrieri), facilitățile și dotarile acesteia, detalii ale preturilor (inclusiv toate taxele, impozitele, suprataxele și onorariile aplicabile) și politicile privind disponibilitatea, și alte politici și restricții ("Informațiile despre Proprietate") și trebuie să respecte formatele și standardele prevăzute de Domino.ro.

Domino.ro își rezervă dreptul de a edita sau de a exclude orice informații în momentul sesizării faptului că acestea sunt incorecte sau incomplete sau încalcă termenii și condițiile prezentului Contract.

2.1.2 Proprietarul declară și consimte că Informațiile despre Proprietate trebuie să fie întotdeauna adevărate, precise și să nu inducă în eroare. Proprietarul este întotdeauna responsabil pentru declararea corectă și actualizată a Informațiilor despre Proprietate. Proprietarul trebuie să actualizeze Informațiile despre Proprietate, preturi, disponibilitate atunci cand acestea suferea modificari.

2.1.3 Informațiile furnizate de către Proprietar pot fi editate sau modificate de către Domino.ro și pot fi traduse ulterior în alte limbi, având în vedere faptul că traducerile rămân proprietatea exclusivă a Domino.ro. Conținutul editat și tradus este destinat utilizării exclusive de către Domino.ro pe Platforme și nu trebuie utilizat (în orice mod sau formă) de către Proprietar pentru niciun alt canal de distribuire sau comercial, sau în alte scopuri. Nu sunt permise modificări sau actualizări ale informațiilor descriptive despre Proprietate cu excepția cazului în care s-a obținut o aprobare scrisă prealabilă din partea Domino.ro.

2.1.4 Restricțiile și condițiile (inclusiv prețul) pentru proprietatiile disponibile pentru vanzare/inchiriere pe Platforma Domino.ro trebuie, întotdeauna, să fie raportate la condițiile normale de piață și să fie oportune tuturor părților implicate (inclusiv clientiilor) (adică Proprietarul  nu trebuie să utilizeze în mod abuziv serviciul și sistemul Domino.ro prin utilizarea unor tarife sau condiții excesive sau exorbitante).

2.2 Paritate

 

2.2.1 Proprietarul va oferi Domino.ro Paritatea preturilor și condițiilor. "Paritatea preturilor și condițiilor" se referă la preturi si conditii identice sau mai mici pentru aceeasi proprietate ca si cele listate public in mediul online.

2.2.2 Restricțiile și condițiile (inclusiv prețul proprietatii) cu privire la proprietatiile oferite în vederea vanzarii/inchirierii pe Platforma Domino.ro trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Clauza 2.2.1, la distanță și să fie oportune tuturor părților implicate (inclusiv clientiilor).

2.2.3 Domino.ro are dreptul să ofere un discount asupra prețului proprietatii suportând costurile. În acest caz, Domino.ro plătește o parte din prețul proprietatii în numele Clientului.

2.3 Comisionul

 

2.3.1 Pentru fiecare vanzare/inchiriere (prin vanzare/ inchiriere se intelege perfectarea unui contract de vânzare cumpărare, schimb, a unui antecontract, a unei promisiuni de vânzare cumpărare, contract de inchiriere sau oricarui alt tip de contract raportat la dreptul de dispoziţie, folosinţă (după caz)) catre un client care a accesat/primit datele de contact a proprietarului prin intermediul Domino.ro, Proprietarul trebuie să plătească catre Domino.ro un comision ("Comisionul") în conformitate cu Clauza 2.3.2. Plata trebuie efectuată în conformitate cu Clauza 2.4.

2.3.2 Comisionul total per vanzare/inchiriere este egal cu suma sau procentul stabilit de comun accord intre Proprietar si Domino.ro, care a fost incarcat in sistem respectiv in contul de utilizator al Proprietarului. In situatia in care Clientul cumpara/inchirieaza mai multe proprietati comisionul de calculeaza raportandu-ne la valoarea toatala tranzactionata  sau numarul proprietatiilor tranzactionate in functie de accordul intre Proprietar si Domino.ro.


În toate celelalte cazuri, Comisionul va fi perceput în situația:

2.3.3 Proprietarul este responsabil pentru informarea Domino.ro în legătură cu perfectarea unei intelegeri/contract precum si pretul final al tranzactiei cu un Client care a accesat/primit datele de contact a proprietarului prin intermediul Domino.ro.

2.3.4 Cont Utilizator prezintă detalii despre proprietaiile promovate prin intermediul Domino.ro, precum și Comisionul aferent.

2.4 Plata Comisionului

 

2.4.1 Comisionul se achita dupa  perfectarea unui contract de vânzare cumpărare, schimb, a unui antecontract, a unei promisiuni de vânzare cumpărare, contract de inchiriere sau oricarui alt tip de contract raportat la dreptul de dispoziţie, folosinţă (după caz)) catre un client care a accesat/primit datele de contact a proprietarului prin intermediul Domino.ro și se va plati în conformitate cu termenii următori:

(a) Facturile sunt procesate si comunicate online sau prin fax, poștă sau e-mail Proprietarului.

 

(b) Comisionul facturat se va plăti de către Proprietar într-o perioadă de 14 zile de la data facturării.

 

(c) Plata trebuie efectuată de către Proprietar direct către Domino.ro prin transfer bancar in moneda LEI (cont bancar astfel cum este identificat de către Domino.ro).

 

(d) Toate plățile Comisionului care urmează să fie efectuate în condițiile acestui Contract, trebuie efectuate în fonduri disponibile, fără nicio deducere sau compensare și gratuite și libere de și fără deducere pentru sau asupra contului a oricăror taxe, impozite, taxe de import, sarcini, tarife, contribuții și rețineri de orice natură impuse în prezent sau ulterior de către orice autoritate guvernamentală, fiscală sau o altă autoritate. În cazul în care Proprietarul este obligat să efectueze orice astfel de deducere sau reținere, va plăti către Domino.ro aceste sume suplimentare, astfel cum este necesar în vederea asigurării primirii de către Domino.ro a întregii sume (nete), astfel cum s-a stabilit în factura pe care Domino.ro ar fi primit-o doar pentru deducere. Proprietarul este responsabil și răspunzătoar pentru plata și remiterea oricăror taxe, impozite, taxe de import, sarcini, tarife, contribuții și rețineri peste și care depășesc plata (netă) a Comisionului datorată de către Proprietar către Domino.ro.
 

2.4.2 Proprietarul este responsabil pentru reținerea și raportarea taxelor relevante (adică, cele menționate mai sus în 2.4.1 sub d), aplicabile Comisionului datorat către Domino.ro conform normelor și practicilor relevante privind taxarea și solicitărilor autorităților fiscale. Proprietarul va acoperi și va fi responsabil pentru plata și remiterea taxelor aplicabile Comisionului (plăților) și dobânzilor și penalităților aferente plății întârziate impuse de către autoritatea fiscală pentru nereținerea și neraportarea oricăror taxe aplicabile Comisionului. Dacă se va solicita, Proprietarul va fi unic responsabil pentru negocierea și consimțirea cu autoritățile fiscale relevante asupra tratamentelor fiscale ale Comisionului (plăților). Proprietarul va furniza, la prima solicitare din partea Domino.ro, către Domino.ro copii (fotografiate/scanate) ale certificatelor de plată a taxelor/certificatelor de scutiri de taxe la fiecare remitere a Comisionului. Proprietarul declară și consimte că este înregistrată în conformitate cu normele legale la toate autoritățile fiscale relevante (inclusiv autoritățile statutare (locale) de colectare a veniturilor aplicabile).

2.4.3 În cazul în care intervine un conflict între Domino.ro și Proprietar (de exemplu, asupra valorii Comisionului), orice sumă care nu este supusă conflictului care privește Comisionul, se va plăti în conformitate cu termenii prezentului Contract, indiferent de statutul sau natura conflictului.

2.4.4 În cazul în care se efectuează o plată întârziată, Domino.ro își rezervă dreptul de a pretinde dobânzi legale, de a suspenda serviciile acesteia în condițiile prezentului Contract (de exemplu, prin suspendarea promovarii proprietatiilor de pe Platforme), de a solicita Plăți facilitate sau Debit direct, și/sau să solicite un depozit, o garanție bancară sau o altă formă de securitate financiară din partea Proprietarului.

2.5 Solicitare Date Contact Proprietar, Vanzare/Inchiriere catre Client, plângeri și Echivalăm prețurile

 

2.5.1 Atunci când se efectuează o Solicitare Date Contact Proprietar de către un Client pe Platformă, Proprietarul va primi o notificare pentru fiecare solicitare efectuată prin intermediul Domino.ro, notificare care va include datele de contact ale clientului, proprietatea pe care a facut solicitarea si comisionul perceput in cazul perfectarii unui contract cu acesta. Domino.ro nu este responsabilă pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor și al datelor furnizate de către Clienti.

2.5.2 Prin efectuarea unei Solicitari Date Contact Proprietar de către un Client prin intermediul Domino.ro se considera ca aceasta interactiune este posibila datorita publicitatii facuta de Domino.ro iar asta reprezinta ca in cazul in care se incheie o tranzactie cu acesta Proprietarul trebuie sa plateasca comisionul stabilit.

2.5.3 Plângerile sau reclamațiile în ceea ce privește (produsele sau serviciile oferite, închiriate sau furnizate de către) Proprietar sau solicitările specifice făcute de către Clienti vor fi rezolvate de către Proprietar, fără vreo mediere sau vreo intervenție din partea Domino.ro. Domino.ro nu este responsabilă pentru, și își declină orice răspundere în ceea ce privește astfel de reclamații din partea Clientilor. Domino.ro poate întotdeauna și la propria discreție a acesteia (a) să ofere servicii de sprijin (asistență) unui Client, (b) să fie intermediar între Proprietar și un Client,.

2.5.4 În cazul unei reclamații valide din partea unui Client în condițiile Echivalăm prețurile, Domino.ro, în măsura în care este îndreptățită conform Parității tarifelor și condițiilor, va notifica imediat Proprietarul în legătură cu această reclamație și va furniza acestuia detaliile relevante despre reclamație. În măsura în care Domino.ro este îndreptățită conform Parității tarifelor și condițiilor, Proprietarul va modifica imediat –în limitele aplicabile– pretul(preturile) puse la dispoziție pe Platforma Domino.ro astfel încât să fie disponibil tariful cel mai mic.

2.6 Utilizarea Platformei Domino.ro de catre Clienti in vederea identificarii unei proprietati

 

2.6.1 Este strict interzisa utilizarea Platformei Domino.ro in urmatoarele situatii:

  1. Copierea, utilizarea, transmiterea datelor in scop comercial de catre persoane fizice sau juridice altele decat partenerii care au o legatura contractuala cu Domino.ro in acest sens.
  2. Abordarea proprietarilor cu o atitudine ostila, necivilizata.

2.6.2 Clientul este obligat sa furnizeze datele de contact reale (nume, prenume, numar telefon) si alte date care sunt solicitate de Domino.ro pentru a verifica identitatea reala a utilizatorului.

2.6.3 Clientul are obligatia de a furniza datele de contact reale (nume, prenume, numar telefon)  ale beneficiarului real al serviciului.

2.6.4 Clientul are obligatia de a furniza informatii reale cu privire la intentiile si actiunile pe care le desfasoara in domeniul imobiliar. In cazul in care se demonstreaza ca in mod vadit Clientul contribuie la un prejudiciu adus companiei, Domino.ro isi rezerva dreptul de a face toate demersurile legale inclusiv asupra clientului pentru recuperarea prejudiciului.

2.6.5 Clientul este obligat in cazul in care incheie un contract/intelegere cu unul din proprietarii pe care i-a contactat prin intermediul Domino.ro sa ne informeze cu privire la acest aspect telefonic sau prin email. In informare trebuie sa fie incluse si datele de contact reale (nume, prenume, numar telefon)  ale beneficiarului din contract/intelegere.In cazul in care se demonstreaza ca in mod vadit Clientul contribuie la un prejudiciu adus companiei, Domino.ro isi rezerva dreptul de a face toate demersurile legale inclusiv asupra clientului pentru recuperarea prejudiciului.

3. LICENȚA

3.1 Proprietarul acordă prin prezenta Domino.ro un drept și o licență ne-exclusive, cu titlu gratuit și universale (sau sub-licență în cazul în care este aplicabilă):

(a) de a utiliza, reproduce, deține, distribui, sub-licenția, transmite și a pune la dispoziție prin orice metodă și a afișa cele convenite asupra elementelor aparținând Drepturilor de proprietate intelectuală ale Proprietatii, astfel cum sunt furnizate către Domino.ro de către Proprietar conform prezentului Contract, și care sunt necesare pentru ca Domino.ro să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile sale în condițiile prezentului Contract;

 

(b) de a utiliza, reproduce, deține, procesa, distribui, sub-licenția, afișa și a face uz de (inclusiv, fără a se limita la, a aduce la cunoștința publicului, modifica, adapta, transmite, reproduce, copia și a pune la dispoziția publicului în orice mod) Informațiile despre Proprietate.

3.2 Domino.ro poate sub-licenția, pune la dispoziție, dezvălui și oferi Informațiile despre Proprietate (inclusiv Drepturile de proprietate intelectuală relevante) ale Proprietatii și ofertele speciale oferite de către Proprietar  pe Platforme și a tuturor aceste drepturi și licențe suplimentare stabilite în prezentul Contract prin, sau în colaborare cu (website-urile, aplicațiile, platformele, instrumentele sau celelalte dispozitive ale) companiile afiliate și/sau terți ("Platforme terțe").

3.3 În niciun caz Domino.ro nu va răspunde pentru Proprietar în ceea ce privește orice acțiuni sau omisiuni ale oricăreia dintre Platformele terțe. Singura cale de atac a Proprietarului în ceea ce privește aceste Platforme terțe este (i) să solicite Domino.ro (care are dreptul, iar nu obligația) să pună sub interdicție și să se deconecteze cu această Platformă terță, sau (ii) să pună capăt prezentului Contract, toate acestea în conformitate cu termenii prezentului Contract.

4. CLASIFICARE, EVALUĂRI ALE CLIENTIILOR, MARKETING

4.1 Clasificare

 

4.1.1 Ordinea în care Proprietatea este listată pe Platforme ("Clasificarea"), este determinată automat și unilateral de către Domino.ro pe baza relevantei in cautarile Clientilor.

4.2 Evaluările Clientilor

 

4.2.1 Clientii care au vizitat Proprietatea vor fi rugați de către Domino.ro să comenteze interactiunea avuta și să furnizeze un scor cu privire la anumite aspecte ale proprietatii.

4.2.2 Domino.ro își rezervă dreptul de a posta aceste comentarii și scoruri pe Platforme. Proprietarul recunoaște faptul că Domino.ro este un distribuitor (fără nicio obligație de a verifica) și nu este editor al acestor comentarii.

4.2.3 Domino.ro se angajează să depună toate eforturile pentru monitorizarea și evaluarea Evaluărilor Clientiilor în ceea ce privește exprimările obscene sau menționarea numelui unei persoane. Domino.ro își rezervă dreptul de a refuza, edita sau șterge evaluările nefavorabile în cazul în care aceste evaluări includ exprimări obscene sau menționarea numelui unei persoane.

4.2.4 Domino.ro nu va purta nicio discuție, negociere sau corespondență cu Proprietarul în ceea ce privește (conținutul sau consecințele publicării sau distribuirii) evaluările Clientiilor.

4.2.5 Domino.ro nu are și își declină orice răspundere și responsabilitate în ceea ce privește conținutul și consecințele (publicarea sau distribuirea) oricăror comentarii sau evaluări sau a altor astfel de situații.

4.2.6 Evaluările clientului sunt destinate utilizării exclusive de către Domino.ro și pot fi puse la dispoziția acestor Platforme, astfel cum sunt puse la dispoziție, din când în când, de către Domino.ro. Domino.ro păstrează proprietatea exclusivă a tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor în, și pentru (toate drepturile de proprietate intelectuală ale) evaluările clientului, iar Proprietarul nu are dreptul (direct sau indirect) să publice, comercializeze, promoveze, copieze, să șteargă, (hyper-/deep)linkul către, integreze, obțină, utilizeze, combine, împărtășească sau să utilizeze în alt mod evaluările clientului fără aprobarea scrisă prealabilă din partea Domino.ro.

4.3 Marketingul (online) și publicitatea PPC

 

4.3.1 Domino.ro este îndreptățită să promoveze Proprietatea utilizând denumirea(denumirile) Proprietatii în marketingul online, inclusiv în marketingul prin e-mail și/sau publicitate plată per click (PPC). Domino.ro desfășoară campanii de marketing online suportând costurile și la propria discreție a acesteia.

4.3.2 Proprietarul cunoaste  metodele de lucru ale motoarelor de căutare, cum ar fi spidering-ul de conținut și clasificarea URL-urilor. Domino.ro își dă acordul ca în cazul în care Proprietarul devine conștient de comportamentul Platformelor terțe care încalcă Drepturile de proprietate intelectuală ale Proprietatii, atunci Proprietarul va notifica Domino.ro în scris cu privire la detaliile despre conduita acesteia, iar Domino.ro va depune eforturi comerciale rezonabile pentru a se asigura de faptul că partea terță relevantă ia măsuri pentru remedierea respectivei încălcări.

4.3.3 Proprietarul își dă acordul de a nu utiliza, afișa, beneficia de pe urma, include, face uz de, se referi la sau ținti în mod specific brandul/logo-ul Domino.ro (inclusiv denumirea comercială, marca, marca de servicii sau alte semne similare de identitate sau ale sursei) în vederea comparării prețurilor sau în alte scopuri (fie pe platforma Proprietatii sau pe orice platformă, sistem sau motor terțe sau în orice alt mod), cu excepția cazului în care există aprobarea scrisă acordată de către Domino.ro. Proprietarul nu va utiliza sau crea (direct sau indirect) niciun anunț publicitar (plată per click) pe site-urile de (meta)căutare care (re)direcționează și trimit linkuri conținând anunțuri publicitare către pagina de destinație a Proprietatii relevantă pe Platformele pe care Proprietatea este publicată în scop comercial, promovată și/sau inclusă (fără servire dublă). Proprietarul va avea dreptul să oferteze pe baza, sau să utilizeze brandul Domino.ro în scopul publicității proprii de web-marketing (PPC).

5. DECLARAŢII ȘI GARANŢII

5.1 Proprietarul declară și garantează Domino.ro faptul că, în termenii prezentului Contract:

(i) Proprietarul are toate drepturile, puterea și autoritatea necesare de a utiliza, opera, deține (în cazul în care se aplică), (sub)licenția și pune la dispoziția Domino.ro pe Platforme:

(a) Proprietatea relevantă,

(b) Drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește, astfel cum s-a stabilit sau s-a făcut referire în Informațiile despre Proprietățile puse la dispoziție pe Platforme;

(ii) prețul proprietatilor listate pe Platforme corespunde cu, sau sunt mai mici decât, cel mai mic preț disponibil comercializat online, publicat online sau a fost pus la dispoziție online în alt mod de către Proprietar pe propriul website, și nu se poate obține un preț mai bun de către un Client.

(iii) Proprietarul și proprietarii (direcți, indirecți și pe cei din urmă (beneficiarii)) (și directorii acesteia) nu sunt în niciun mod legați de, parte a, implicați în, sau înrudiți cu, sau sub controlul, gestiunea sau proprietatea unei părți/persoane vinovate de spălare de bani, evaziune fiscală, luare și dare de mită, infracțiuni financiare, fraudă sau corupție.

Proprietarul va notifica imediat Domino.ro în cazul unei încălcări a prezentei Clauze 5.1 paragraful (iii).
 

5.2 Fiecare Parte declară și garantează celeilalte Părți faptul că, în termenii prezentului Contract:

(i) are puterea și autoritatea deplină pentru a prelua și a îndeplini propriile obligații în condițiile prezentului Contract;

(ii) a întreprins toate acțiunile corporative solicitate de aceasta pentru a autoriza executarea și ducerea la îndeplinire a prezentului Contract;

(iii) prezentul Contract constituie obligații legal valide și care leagă respectiva Parte în conformitate cu termenii acestuia

(iv) fiecare Parte trebuie să respecte toate legile, codurile, normele, ordonanțele și legislația guvernamentală aplicabilă a țării, statului sau municipiului în care partea relevantă este înregistrată în ceea ce privește produsele (care urmează să fie) oferite și/sau serviciile (care urmează să fie) închiriate de acea Parte.
 

5.3 Cu excepția cazului în care se prevede expres în mod diferit în prezentului Contract, niciuna dintre Părți nu declară sau garantează, expres sau implicit, în legătură cu obiectul prezentului Contract și prin prezenta neagă toate garanțiile implicite, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop referitor la un astfel de subiect.

6. DESPĂGUBIRI ȘI RĂSPUNDERE

6.1 Fiecare Parte ("Partea care despăgubește") va fi răspunzătoare față de, și va compensa, despăgubi și exonera de responsabilitate cealaltă Parte (sau directorii, ofițerii, angajații, agenții, companiile afiliate și subcontractorii acesteia) ("Partea despăgubită") și va ține departe de orice daune directe, pierderi (excluzând orice pierdere de producție, pierdere de profit, pierdere de beneficii, pierdere de contracte, pierdere de sau daune bunei credințe sau reputației, pierdere de creanțe sau orice pierderi și/sau daune în mod special, indirecte sau rezultante), responsabilități, obligații, costuri, reclamații, reclamații of orice fel, dobânzi, penalități, proceduri legale și cheltuieli (inclusiv, fără limitare la, onorarii și cheltuieli judiciare rezonabile) efectiv plătite, suferite sau ocazionate de către Partea despăgubită ca urmare a:

(i) unei încălcări a prezentului Contract de către Partea care despăgubește, sau

(ii) a oricărei reclamații de la orice terță parte pe baza oricărei încălcări (presupuse) a Drepturilor de proprietate intelectuală a părții terțe de către Partea care despăgubește.

6.2 Dacă nu se prevede diferit în prezentul Contract, răspunderea maximă a unei Părți față de orice altă parte în totalitate pentru toate reclamațiile făcute împotriva acelei părți în condițiile sau în legătură cu prezentul Contract într-un an nu trebuie să depășească 100.000 EUR (indiferent dacă este mai mare), cu excepția cazului în care prejudiciile, frauda, abaterile intenționate, neglijența gravă, nedezvăluirea deliberată sau decepția deliberată din partea Părții răspunzătoare (adică, Partea care despăgubește), caz în care limitarea răspunderii nu se aplică pentru respectiva parte răspunzătoare. Părțile sunt de acord și recunosc faptul că niciuna dintre limitările privind răspunderea prevăzute în Clauza 6 nu se vor aplica niciunei despăgubiri în ceea ce privește reclamațiile provenite de la părți terțe (de exemplu, reclamații din partea Clientilor, astfel cum s-au descris în 6.2) sau responsabilități ale părților terțe.

6.4 În cazul existenței unei reclamații din partea unui terț, Părțile vor acționa cu bună credință și vor depune eforturi comerciale rezonabile pentru a se consulta, a coopera și a se asista reciproc pentru a se apăra și/sau a plăti o astfel de reclamație, având în vedere faptul că Partea care despăgubește are dreptul să preia o reclamație și să-și asume apărarea (consultându-se și lucrând cu Partea despăgubită și cu respectarea ambelor interese ale Părților), și niciuna dintre Părți nu va face nicio mărturisire, depune orice documente, consimți la admiterea oricărei hotărâri sau la acceptarea oricărui compromis sau plată fără consimțământul anterior scris al celeilalte Părți (care nu va fi ținută, întârziată sau condiționată în mod nerezonabil).

6.5 În niciun caz niciuna dintre Părți nu va fi răspunzătoare față de oricare altă Parte pentru orice daune sau pierderi indirecte, speciale, punitive, incidentale sau rezultante, inclusiv pierdere de producție, pierdere de profit, pierdere de beneficii, pierdere de contracte, pierdere de sau daune aduse bunei credințe sau reputației, pierdere de creanțe, dacă aceste daune sunt (sunt bănuite a fi) un rezultat al unei încălcări a contractului, prejudiciilor sau în alt mod (chiar dacă a fost avertizată de posibilitatea unor astfel de daune sau pierderi). Prin prezenta, se renunță și nu se recunosc în mod expres toate aceste daune și pierderi.

6.6 Fiecare Parte recunoaște faptul că, căile de atac pot fi nepotrivite pentru a proteja cealaltă Parte împotriva oricărei încălcări a prezentului Contract și fără a aduce prejudicii oricăror alte drepturi și căi de atac disponibile în alt mod celeilalte Părți, fiecare Parte va fi îndreptățită la măsuri punitive și executare silită.

7. TERMENE, DENUNȚARE ȘI SUSPENDARE

7.1 Cu excepția cazului în care se stipulează în mod diferit, prezentul Contract va începe să producă efecte la data din prezenta pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare Parte poate denunța prezentul Contract oricând și din orice motiv, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți cu respectarea obligatorie a unei perioade de notificare de 14 zile.

7.2 Fiecare Parte poate denunța prezentul Contract sau poate suspenda (toate sau o parte dintre obligațiile, convențiile și angajamentele acesteia în temeiul) prezentului Contract în ceea ce privește cealaltă Parte, având efect imediat și fără a fi necesară o notificare de punere în întârziere în acest caz:

(a) o încălcare majoră de către cealaltă Parte a oricărui termen al prezentului Contract (de exemplu, întârziere de plată, insolvență, încălcare a Parității tarifelor și condițiilor, furnizarea de informații greșite sau primirea unui număr semnificativ de plângeri din partea Clientiilor);

(b) (depunerea sau transmiterea unei cereri pentru) faliment, insolvență sau suspendare a plății (sau o acțiune sau un eveniment similar) în ceea ce privește cealaltă Parte.

7.3 Orice notificare sau comunicare a Domino.ro despre "vandut/inchiriat/retras" a Proprietatii pe website (sau exprimări similare) va însemna denunțarea Contractului. Ulterior denunțării, suspendării sau închiderii, Proprietarul va onora facturile neachitate pentru Clienti și trebuie să plătească toate Comisioanele (plus costurile, cheltuielile, dobânzile în cazul în care se aplică) datorate în conformitate cu termenele prezentului Contract. În momentul încetării sau suspendării Contractului, și sub rezerva dreptului Domino.ro de a șterge (permanent) Proprietatea de pe Platformă, Domino.ro va avea dreptul de a păstra și a menține disponibilă pagina Proprietatii pe Platformă, dar de a-i închide disponibilitatea (status: "arhivat").

7.4 Următoarele evenimente vor fi interpretate, în orice caz, ca o încălcare majoră și acordă dreptul Domino.ro să denunțe imediat (să închidă) sau să suspende (toate sau o parte dintre obligațiile, convențiile și angajamentele acesteia în temeiul) Contractul (fără o notificare de punere în întârziere):

(i) Proprietarul nu plătește Comisioanele la sau anterior datei scadente;

(ii) Proprietarul transmite Informații incorecte sau înșelătoare despre Proprietate;

(iii) Domino.ro primește una sau mai multe plângeri legitime și serioase din partea unuia sau mai multor Clienti care au făcut vizionat cu Proprietatea;

(iv) comportament neadecvat, injurios sau neprofesional față de Clienti sau față de personalul Domino.ro;

7.5 În momentul denunțării și dacă nu s-a stabilit în mod diferit, prezentul Contract va fi denunțat pe deplin și în totalitate în ceea ce privește Partea denunțătoare și încetează să mai producă efecte fără a prejudicia drepturile și căile de atac ale celeilalte Părți în ceea ce privește o despăgubire sau o încălcare de către alte (denunțătoare) Părți ale prezentului Contract. Clauzele 2.4, 6, 7.6, 8, 9 și 10 (și alte astfel de clauze care prin natura acestora supraviețuiesc denunțării) vor supraviețui în întregime denunțării.

7.6 În cazul în care intervine o "modificare a dreptului de proprietate", în ceea ce privește dreptul de proprietate sau utilizarea proprietății (inclusiv orice cesiune, transfer, înnoire a prezentului Contract), Proprietarul își dă acordul și recunoaște faptul că noul proprietar are dreptul de a utiliza Informațiile despre Proprietate, astfel cum sunt oferite de către Proprietar anterior modificării dreptului de proprietate (inclusiv Evaluările Clientilor) și au acces la datele relevante (financiare și operaționale) despre realizările, gestiunea și (clienți), și Proprietarul va fi în orice caz și va rămâne responsabil și răspunzătoar pentru toate obligațiile, reclamațiile și responsabilitățile referitoare la perioada, sau la perioada acumulată anterior, modificării în ceea ce privește dreptul de proprietate.

7.7 Domino.ro are dreptul să denunțe prezentul Contract având efect imediat în cazul în care (denunțarea este cauzată de către) are loc o încălcare a contractului (inclusiv acțiune sau eveniment de punere în întârziere sau neîndeplinire a oricăror obligații în condițiile) sau a oricărui alt contract între Domino.ro pe de o parte și Proprietarul (sau orice Parte care (direct/indirect) deține sau controlează, este controlată de, sau se află sub control comun cu Proprietarul) pe de altă parte.

8. REGISTRE ȘI ÎNREGISTRĂRI

8.1 Sistemele, registrele și înregistrările aparținând Domino.ro (inclusiv Cont Utilizatorul, Sistemele financiare ale Domino.ro, faxurile și/sau e-mailurile) vor fi considerate dovezi concludente ale existenței și primirii de către Proprietar a datelor de contact ale clientilor care au accesat datele de contact a proprietarului și a valorii comisionului  sau a daunelor sau costurilor datorate către Domino.ro în condițiile prezentului Contract, cu excepția cazului în care Proprietarul poate să furnizeze dovezi contrare rezonabile și credibile.

8.2 Proprietarul, la prima solicitare din partea Domino.ro, va coopera și va asista pe deplin Domino.ro pentru (și va dezvălui toate informațiile solicitate în mod rezonabil în ceea ce privește) identificarea (ultimului) proprietarului, managerului și/sau controlorului Proprietatii.

9. CONFIDENȚIALITATE

9.1 Părțile înțeleg și consimt asupra faptului că, în derularea prezentului Contract, fiecare Parte poate avea acces la, sau poate fi expusă la informațiile confidențiale, direct sau indirect, ale celeilalte părți ("Informațiile confidențiale"). Informațiile confidențiale includ Datele Clienților, volumul tranzacțiilor, planuri de marketing și de afaceri, de business, financiare, tehnice, operaționale și alte astfel de informații ne-publice pe care fie o parte care le dezvăluie le indică ca fiind private sau confidențiale, fie partea care le primește trebuie să cunoască în mod rezonabil faptul că acestea trebuie tratate ca private și confidențiale.

9.2 Fiecare Parte își dă acordul asupra faptului că: (a) toate Informațiile confidențiale trebuie să rămână proprietatea exclusivă a părții care le dezvăluie și partea care le primește nu trebuie să utilizeze niciuna dintre Informațiile confidențiale în niciun scop decât în scopul promovării prezentului Contract; (b) trebuie să păstreze, și trebuie să utilizeze metode prudente pentru a determina angajații, ofițerii, reprezentanții, părțile contractante și agenții săi ("Persoanele autorizate") să păstreze confidențialitatea și secretul Informațiilor confidențiale; (c) trebuie să dezvăluie Informații confidențiale numai acelor Persoane autorizate care trebuie să cunoască aceste informații în scopul promovării prezentului Contract; (d) nu poate, și trebuie să utilizeze metode prudente pentru a asigura faptul ca Persoanele autorizate să nu copieze, publice, dezvăluie terților sau să utilizeze (altfel decât conform termenilor acestuia) Informațiile confidențiale; și (e) trebuie să returneze sau să distrugă toate (copiile (tipărite și stocate) despre) Informațiile confidențiale atunci când există o solicitare scrisă din partea celeilalte Părți.

9.3 Indiferent de cele de mai sus, (a) Informațiile confidențiale nu vor include nicio informație în măsura în care acestea (i) sunt sau devin parte din domeniul public fără nicio acțiune sau omisiune din partea părții care le primește, (ii) au fost procesate de către partea care le primește anterior datei prezentului Contract, (iii) sunt dezvăluite părții care le primește de un terț care nu are nicio obligație de confidențialitate în ceea ce privește cele de mai sus, sau (iv) sunt solicitate pentru a fi dezvăluite conform legii, unui ordin judecătoresc, prin citare sau de o autoritate guvernamentală, și (b) nimic din prezentul Contract nu va împiedica, limita sau restricționa o Parte să dezvăluie prezentul Contract (inclusiv orice date tehnice, operaționale, de performanță și financiare) în mod confidențial unei societăți afiliate (grup).

10. ALTE PREVEDERI

10.1 Niciuna dintre părți nu are dreptul să atribuie, transfere, greva oricare dintre drepturile și/sau obligațiile acesteia în condițiile prezentului Contract fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți, cu condiția ca Domino.ro să poată atribui, transfera, greva oricare dintre drepturile și/sau obligațiile acesteia în condițiile prezentului Contract (în totalitate sau parțial, sau din când în când) către o societate afiliată fără consimțământul prealabil scris a Proprietarului. Sub rezerva oricăror dispoziții contrare, orice cesiune sau transfer de către Proprietar nu va exonera cedentul/partea care transferă de obligațiile sale în condițiile prezentului Contract.

10.2 Toate notificările și comunicările trebuie să fie în limba romana, în scris sau online, și să fie trimise e-mail sau curier rapid .

10.3 Prezentului Contract constituie acordul și înțelegerea în totalitate a Părților în ceea ce privește obiectul acestuia și înlocuirile și suprimările tuturor înțelegerilor, aranjamentelor anterioare.

10.4 În caz de conflict între acești Termeni și Anexa aplicabilă, Anexa aplicabilă va prevala. Dacă vreo dispoziție a prezentului Contract este sau devine nulă sau își pierde caracterul obligatoriu, Părțile vor rămâne obligate de toate celelalte dispoziții ale prezentului document. În acest caz, Părțile vor înlocui dispozițiile lipsite de valabilitate sau fără caracter obligatoriu cu dispoziții valabile și obligatorii și care au, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu dispoziția lipsită de valabilitate sau fără caracter obligatoriu, având în vedere conținutul și obiectivul acestui Contract.

10.5 Dacă nu s-a prevăzut în mod diferit în prezentul Contract, prezentul Contract va fi guvernat exclusiv de, și interpretat în conformitate cu legile din Romania. Dacă nu s-a prevăzut în mod diferit în prezentul Contract, orice conflicte care derivă sau sunt în legătură cu prezentul Contract se vor transmite exclusiv către, și vor fi rezolvate de către instanța competentă din Cluj-Napoca, Romania.

10.6 Părțile consimt și recunosc faptul că, indiferent de prezenta Clauză 10.6, nimic din prezentul Contract nu va împiedica sau limita Domino.ro în ceea ce privește dreptul acesteia de a aduce sau de a iniția orice acțiune sau procedură sau să solicite măsuri punitive provizorii sau executare (silită) în fața sau în cadrul oricărei instanțe competente unde Proprietarul este situat sau înregistrat sub legile jurisdicției relevante unde Proprietarul este situat sau înregistrata și, în acest scop, Proprietarul renunță la dreptul său de a solicita orice altă jurisdicție sau lege aplicabilă la care aceasta ar fi putut avea dreptul.

10.7 Contractul poate fi încheiat online sau prin executarea unei contrapartide separate, sau printr-o copie pdf sau fax, fiecare dintre acestea (copii) va fi declarată originală, validă și obligatorie. Contractul intră în vigoare și începe să producă efecte la momentul confirmării scrise de acceptare și aprobare a Proprietatii de către Domino.ro. Prin înregistrarea și înrolarea în programul Domino.ro pentru parteneri a unei Proprietati partener, Proprietarul își dă acordul, recunoaște și acceptă termenii și condițiile prezentului Contract. Contractul nu necesită nicio ștampilă sau sigiliu pentru a fi valid, obligatoriu și executoriu.

10.8 Domino.ro, din când în când, poate să actualizeze și să modifice Termenii Generali de Livrare (inclusiv Anexele), sub rezerva comunicării prealabile (de exemplu, o notificare pe e-mail sau prin sistem) către Proprietar cu respectarea unei perioade de notificare de 15 zile. Orice versiune actualizată sau modificată va înlocui și va înlătura versiunea existentă (actuală) având consecințele prevăzute în notificarea de actualizare/înlocuire.